Tin hoạt động Liên hiệp hội

Quang cảnh tại Hội thảo.

LHH Việt Nam tổ chức Hội thảo “Xác định nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp các hội KH&KT ở Trung ương và địa phương”

 •   31/07/2020 11:41:20 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/7, tại thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Xác định nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và địa phương”. Tiến sĩ Phan Tùng Mậu, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, Tiến sĩ Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT thành phố Cần Thơ đồng chủ trì hội thảo.
Ông Nguyễn Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua

Khối thi đua số 7 sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020

 •   14/07/2020 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/7 khối thi đua số 7 sơ kết công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Về dự có ông Nguyễn Tuấn - Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh, thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, trưởng khối thi đua số 7 và đại diện lãnh đạo các hội, đoàn trong khối.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước phát biểu tại Hội nghị

Trí thức Bình Phước góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp

 •   12/06/2020 10:38:00 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/6, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh và Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ trí thức đồng chủ trì hội nghị.

Phụ nữ Bình Phước góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

 •   05/06/2020 05:15:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Ngày 4/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Lấy ý kiến Nhân dân đóng góp vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa X tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI

Lấy ý kiến Nhân dân đóng góp vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa X tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI

 •   19/05/2020 10:49:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 200-KH/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Công văn số 3578 -CV/TU ngày 06/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”; Kế hoạch số 231-KH/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tổ chức hội nghị cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo tỉnh góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”,  Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân bằng hình thức đăng toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị (lần 3) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh trao giấy khen cho tập thể, cá nhân điển hình.

Hội nghị điển hình tiên tiến Liên hiệp hội lần thứ II, năm 2015 - 2020

 •   19/03/2020 11:43:00 PM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/3, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, năm 2015 - 2020 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của phong trào thi đua trong giai đoạn 2015 - 2020 cũng như ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cơ quan trong 5 năm qua. Dự hội nghị có toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan Liên hiệp hội.
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2020

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2020

 •   19/03/2020 11:35:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Thông báo số 138/TB-UBND về việc Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm 2020.
Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước

Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước

 •   11/03/2020 10:41:00 PM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước.
Lấy ý kiến nhân dân về việc xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2020

Lấy ý kiến nhân dân về việc xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2020

 •   01/03/2020 09:37:00 PM
 •   Đã xem: 1254
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 10/6/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước về xét chọn, tuyên dương, khen thưởng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp xuất sắc và tôn vinh trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu tỉnh Bình Phước; Liên hiệp các hội KH&KT đã phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu năm 2020 gồm 04 trí thức tiêu biểu;
Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua số 7 ký kết giao ước thi đua năm 2020

Khối thi đua số 7 ký kết giao ước thi đua năm 2020

 •   27/02/2020 04:18:00 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/2, tai Hội trường Liên hiệp hội, Khối thi đua số 7 (gồm 15 Hội, đoàn thể) tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2019 và phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2020. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Tuấn - Phó Ban thi đua khen thưởng tỉnh và đại diện lãnh đạo các hội thành viên trong khối thi đua.
Họp xét tuyên dương thạc sĩ, tiến sĩ xuất sắc và trí thức tiêu biểu năm 2020

Họp xét tuyên dương thạc sĩ, tiến sĩ xuất sắc và trí thức tiêu biểu năm 2020

 •   13/02/2020 10:38:00 AM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/2, thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước chủ trì họp xét tuyên dương, khen thưởng thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp xuất sắc; tôn vinh trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu tỉnh Bình Phước năm 2020. Dự họp có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết Liên hiệp hội

Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc Tết Liên hiệp hội

 •   20/01/2020 12:40:00 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Nhân dịp đón chào năm mới - Xuân Canh Tý 2020, sáng 20/1, đoàn công tác của tỉnh Bình Phước do đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết - UVBTV Tỉnh ủy, quyền Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Minh Bình - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài; đồng chí Nguyễn Thị Hằng Nga - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.
Đoàn trao quà tại xã Thuận Phú

Liên hiệp hội và các đơn vị thành viên trao tặng 812 phần quà cho bà con nghèo đón Tết

 •   07/01/2020 03:01:00 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Ngày 7/1, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Công ty TNHH cao su Thuận Lợi, Hội Nữ Doanh nhân, Câu lạc bộ Sen Hồng, Hội Doanh nghiệp trẻ tổ chức trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại các xã Thuận Phú, Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.
Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo Robocon mini tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2019

Tổng kết Cuộc thi Sáng tạo Robocon mini tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2019

 •   05/01/2020 08:16:00 AM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Ngày 3/1, thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức buổi họp tổng kết Cuộc thi Sáng tạo Robocon mini tỉnh Bình Phước lần thứ I, năm 2019. Ông Đặng Hà Giang - Phó giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì hội nghị.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao hoa chúc mừng các Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2017-2022)

Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Bình Phước tổng kết hoạt động năm 2019

 •   27/12/2019 04:47:00 AM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/12, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (LHH) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2017-2022). Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị cán bộ, nhân viên và người lao động Liên hiệp hội năm 2019

 •   26/12/2019 11:51:00 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/12, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước (LHH) tổ chức Hội nghị cán bộ, nhân viên và người lao động năm 2019. Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì hội nghị.
Phó chủ tịch Huỳnh Thị Hằng trao bằng khen của UBND tỉnh cho đội CVA - Trường THPT Chu Văn An (Chơn Thành) đoạt giải vô địch

Chung kết và trao giải cuộc thi sáng tạo Robocon mini Bình Phước năm 2019

 •   01/12/2019 08:24:00 PM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0
Sáng 1-12, cuộc thi sáng tạo Robocon mini tỉnh Bình Phước năm 2019 với chủ đề “Chinh phục quả điều vàng” đã đi đến vòng chung kết và trao giải.
Đại biểu nghe báo cáo tham luận tại hội thảo.

Hội thảo khoa học về Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nữ tỉnh Bình Phước trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

 •   31/10/2019 04:52:00 AM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Sáng 30-10, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội thảo khoa học “Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và cán bộ nữ tỉnh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; thạc sĩ Nguyễn Thị Hương Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đồng chủ trì hội thảo. Cùng dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và nữ cán bộ trong tỉnh; đại điện lãnh đạo UBND, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước và thành viên Câu lạc bộ Trí thức tỉnh, Câu lạc bộ Nữ trí thức tỉnh, Câu lạc bộ Trí thức thành phố Đồng Xoài...
Các cán bộ được bổ nhiệm chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh

Bình Phước bổ nhiệm, điều động 8 lãnh đạo sở, ngành

 •   20/10/2019 11:53:00 AM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
Chiều 17/10, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức buổi lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với các lãnh đạo chủ chốt của các sở, ngành. Bà Trần Tuyết Minh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh đã đến dự buổi lễ.

Các tin khác

Công văn 2557/UBND-KGVX

Công văn khẩn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Bạch hầu

lượt xem: 22 | lượt tải:24

339/LHHVN-HTQT

Hướng dẫn đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN của Việt Nam

lượt xem: 46 | lượt tải:19

153/KH-UBND

Kế hoạch 153/KH-UBND về việc xây dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Bình Phước

lượt xem: 51 | lượt tải:37

....-BC/TU

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa X tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI

lượt xem: 704 | lượt tải:508

196/LHHVN

Tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020

lượt xem: 100 | lượt tải:49
Thống kê
 • Đang truy cập3
 • Hôm nay247
 • Tháng hiện tại8,045
 • Tổng lượt truy cập107,891
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website này qua phương thức nào?

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây