Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Công văn số 14/SKHCN-QLKHCN 06/01/2021 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 14/SKHCN-QLKHCN ngày 6/1/2021 về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2022
2 Kế hoạch số 264/KH-BTC 30/10/2020 Nhằm tổ chức chu đáo và thành công Lễ Tổng kết và Trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ 13, năm 2019-2020 và Phát động Cuộc thi lần thứ 14, 2020-2021. Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Kế hoạch Tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải, cụ thể như sau:
3 Quyết định số 2719/QĐ-UBND 30/10/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Thể lệ, Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ 14.
4 Kế hoạch số 04-KH/TU 29/10/2020 Kế hoạch gặp mặt, đối thoại và tuyên dương trí thức tiêu biểu năm 2020
5 Kế hoạch số 02-KH/TU 22/10/2020 Kế hoạch tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
6 Công văn 2557/UBND-KGVX 29/07/2020 Công văn khẩn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Bạch hầu
7 339/LHHVN-HTQT 17/06/2020 Hướng dẫn đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN của Việt Nam
8 153/KH-UBND 09/06/2020 Kế hoạch 153/KH-UBND về việc xây dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9 ....-BC/TU 19/05/2020 Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI
10 196/LHHVN 22/04/2020 Tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020
11 Kế hoạch số 55/KH-LHH 06/04/2020 Kế hoạch thực hiện đợt thi đua đặc biệt "Toàn dân chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19" với chủ đề "Cán bộ, nhân viên cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19"
12 Kế hoạch số 54/KH-LHH 06/04/2020 Kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng mô hình tiêu biểu và xây dựng điển hình tiên tiến xuất sắc năm 2020
13 Kế hoạch số 65/KH-UBND 11/03/2020 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước
14 DT "Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình 05/03/2020 Dự thảo Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước
15 Quyết định 335/QĐ-UBND 24/02/2020 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần 6, 2020-2021
16 Quyết định 336/QĐ-HTSTKT 24/02/2020 Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần 6, năm 2020-2021
17 Kế hoạch số 41/KH-HTSTKT 24/02/2020 Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ 6, năm 2020-2021
18 142/QĐ-TTg 21/01/2020 Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
19 Quyết định 2281/QĐ-BTC 30/10/2019 Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XIII, 2019-2020
20 Kế hoạch số 246/KH-BTC 30/10/2019 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XIII, năm 2019-2020
21 Quyết định 1995-QĐ-UBND 24/09/2019 Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ XIII (2019-2020)
22 - Danh sách SPMH Chung khảo Cuộc thi STTTNNĐ XII 17/07/2019 Theo đó, có 95 sản phẩm, mô hình của 11 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước vào Chung khảo Cuộc thi lần thứ 12.Ngày 24/7/2019, BTC Cuộc thi sẽ tiến hành chấm Chung khảo Cuộc thi STTTNNĐ tỉnh Bình Phước lần thứ 12.
23 - Hồ sơ tuyên dương thạc sĩ, tiến sĩ, trí thức 15/07/2019 Bộ hồ sơ dành cho thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc và trí thức tiêu biểu tham gia đợt xét chọn tuyên dương, khen thưởng và tôn vinh năm 2019 của tỉnh Bình Phước.
24 - Kế hoạch số 163/KH-BTC 05/07/2019 Theo đó, Sở KH&CN tỉnh Bình Phước là cơ quan thường trực cuộc thi; các đơn vị phối hợp tổ chức gồm: Sở GD&ĐT, Liên hiệp các hội KH&KT, Sở TT&TT, Tỉnh Đoàn và Trường Đại học Lạc Hồng.
25 - Thể lệ số 1402/QĐ-BTCROBO 05/07/2019 Ban Tổ chức Cuộc thi khuyến khích các trường học chủ động thành lập đội Robocon dự thi và đăng bằng văn bản, gửi về Sở KH&CN tỉnh trước ngày 30/8/2019. Các đội đăng ký sẽ được tham gia tập huấn lắp ráp và điều khiển robot. Mỗi đơn vị đăng ký sẽ được mượn một bộ thiết bị chuẩn để tham khảo. Ban Tổ chức cũng sẽ cung cấp các trang thiết bị, vật dụng cần thiết phục vụ cho các đội tham gia thi đấu.
26 - Thông báo số 129/TB-UBND 03/07/2019 Ngày 25/5/2019, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Thông báo số 129/TB-UBND về nhu cầu thu hút nguồn nhân lực năm 2019. Theo đó, tỉnh cần thu hút 17 chỉ tiêu. Trong đó, thu hút 16 chỉ tiêu về công tác ở các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 01 chỉ tiêu về công tác ở cấp thị xã.
27 - Thông báo số 509/TB-LHHVN 03/07/2019 Thời gian họp: Từ ngày 01 đến ngày 4 tháng 8 năm 2019 tại Thành phố Nha Trang.
28 - Công văn số 447/LHHVN-TCCSH 14/06/2019 Thời hạn hoàn thành báo cáo và gửi về LHH Việt Nam trước ngày 15/7/2019.
29 Số 52-KL/TW 30/05/2019 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
30 - Quyết định số 753/QĐ-UBND 18/04/2019 Ban hành Quy định về mức chi đối với Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
31 - Quyết định số 841/QĐ-UBND 19/04/2018 Phê duyệt danh mục di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bình Phước
32 - Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg 14/02/2014 Quyết định về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam

Công văn số 14/SKHCN-QLKHCN

Công văn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022

lượt xem: 15 | lượt tải:5

Kế hoạch số 264/KH-BTC

Kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi STTTNNĐ tỉnh Bình Phước lần thứ 13 và phát động Cuộc thi lần thứ 14

lượt xem: 68 | lượt tải:46

Quyết định số 2719/QĐ-UBND

Quyết định thành lập BTC, Thể lệ, Kế hoạch Cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh Bình Phước lần thứ 14

lượt xem: 46 | lượt tải:45

Kế hoạch số 04-KH/TU

Kế hoạch gặp mặt, đối thoại và tuyên dương trí thức tiêu biểu năm 2020

lượt xem: 43 | lượt tải:20

Kế hoạch số 02-KH/TU

Kế hoạch tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

lượt xem: 44 | lượt tải:12
Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay368
  • Tháng hiện tại13,006
  • Tổng lượt truy cập156,513
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website này qua phương thức nào?

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây