Phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng vững mạnh

Thứ hai - 13/01/2020 20:58 679 0
Ngày 10/1/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết hoạt động của cơ quan năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Đồng chí Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2019, đồng chí Lê Công Lương – Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, việc triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam đã trở thành nền nếp và đi vào chiều sâu. Đảng ủy, Công đoàn, lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các phòng ban thực hiện nghiêm túc những quy định về dân chủ trong cơ quan, đơn vị theo tinh thần các văn bản của Đảng, Nhà nước. Cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về công dân chủ, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, nội bộ đoàn kết.

Đồng chí Lê Công Lương – Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam
Đồng chí Lê Công Lương – Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam

Về kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2019, theo báo cáo chỉ rõ, năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Liên hiệp Hội Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các mặt công tác; đã có nhiều đổi mới, cải tiến trong các quy trình thực hiện nhiệm vụ.

Các phòng ban đã chủ động và phối hợp triển khai công việc, bố trí sắp xếp hợp lý thời gian công việc cho cán bộ, nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc; ý thức tổ chức kỷ luật, nền nếp làm việc của đội ngũ cán bộ công nhân viên có nhiều tiến bộ. Thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp; tổ chức thành các các sự kiện, hội nghị lớn của Liên hiệp Hội Việt Nam như tổ chức 2 buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch, các nhà khoa học thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam nhân dịp gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi và nhân dịp Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18-5; 1 buổi gặp mặt Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với 112 Trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2019; 2 buổi làm việc của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam về đánh giá 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị về hội quần chúng và góp ý xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng; 1 buổi làm việc của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam về tình hình tổ chức, hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội ở Trung ương và tỉnh, thành phố và về công tác tổ chức Đại hội VIII của Liên hiệp Hội liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW và Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giảm biên chế; của đồng chí Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; của đồng chí Nguyễn Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng đoàn công tác với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam về công tác phòng chống tham nhũng; của đồng chí Nguyễn Thanh Long – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương với Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam và một số cuộc làm việc của các cơ quan chức năng với Liên hiệp Hội Việt Nam.

Về hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức, theo báo cáo, đồng chí Lương cho biết, trong năm 2019, Liên hiệp Hội đã thực hiện xây dựng Đề án Quy hoạch báo chí và Đề án này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Và trong năm 2019, Liên hiệp Hội Việt Nam đã hỗ trợ 26 hội thành viên triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến kiến thức năm 2019 và 6 hội thực hiện các hội thi olympic, giải thưởng cho sinh viên toàn quốc; thực hiện 12 bản tin điện tử; 4 chuyên đề phổ biến kiến thức. Tổ chức 4 cuộc tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ báo chí cho các hội thành viên.

Về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, năm 2019 đã có 39 đơn vị nhận kinh phí triển khai các hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội từ ngân sách nhà nước dành cho Liên hiệp Hội Việt Nam, bao gồm 18 đề tài tư vấn phản biện và giám định xã hội và 21 hội thảo. Bên cạnh đó, còn một số nhiệm vụ được các ban chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam triển khai thực hiện.

Về hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường, Liên hiệp Hội Việt Nam đã hỗ trợ các hội thành và các tổ chức KH&CN trực thuộc làm thủ tục đăng ký các đề tài cấp nhà nước và các đề tài nghị định như tổ chức truyền thông nhân dịp các ngày Môi trường Thế giới 5/6, Ngày Đa dạng sinh học 22/5, Tuần lễ nước sạch và VSMT… Ngoài ra, Liên hiệp Hội Việt Nam còn hỗ trợ và giải quyết thủ tục hành chính, cho 122 tổ chức KH&CN trực thuộc (giải thể, thay đổi Giám đốc, Viện trưởng, Thành viên Hội đồng quản lý….)

Về hoạt động hợp tác quốc tế, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục triển khai nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp của Việt Nam và đã báo cáo trước cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì ngày 23/9/2019 và để xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh tháng 3/2019.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Liên hiệp Hội Việt Nam cũng còn những hạn chế như chưa khắc phục liên quan đến công tác tham mưu về những vấn đề lớn, có tính chiến lược đối với sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam, đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống, trong việc đánh giá, bố trí sử dụng và tạo động lực làm việc cho cán bộ, nhân viên của Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

Ngoài ra, việc thu hút xây dựng các chương trình, dự án thực hiện tại Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam còn hạn chế. Việc nợ quyết toán vốn các dự án tài trợ nước ngoài từ những năm trước chưa khắc phục được.

Tiếp đến là một số nhiệm vụ nghiên cứu chưa gắn kết với các chủ trương, chính sách, các đề tài, dự án cần tư vấn, phản biện xã hội. Việc thành lập các hội đồng tư vấn, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia chưa hoàn thiện. Các diễn đàn được tổ chức với lượng kinh phí thấp cũng là bất cập trong việc phát huy hiệu quả của diễn đàn.

Để triển khai tốt nhiệm vụ năm 2020, theo đồng chí Lương cho biết, Liên hiệp Hội Việt Nam vẫn tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của các hội thành viên, tạo điều kiện để các hội tham gia nhiều hoạt động chung của Liên hiệp Hội.

Tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo triển khai việc nâng cao năng lực của tổ chức và đội ngũ cán bộ của Cơ quan Liên hiệp Hội trên cơ sở Đề án kiện toàn, sắp xếp, điều chỉnh tổ chức bộ máy cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tiếp tục công tác bồi dưỡng cán bộ, nhất là các cán bộ quy hoạch và thực hiện công tác điều động luân chuyển cán bộ trong Cơ quan đáp ứng yêu cầu công tác.

Tham mưu cho lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự Đại hội VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam, dự kiến tổ chức quý II năm 2020 hoặc trong năm 2021 theo sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương. Hỗ trợ Chi ủy tổ chức tốt đại hội Chi bộ cơ quan. Hỗ trợ Văn phòng Đảng ủy và phối hợp với Đảng ủy trong công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX.

Tiếp tục triển khai Dự án Xây dựng trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam tại D20 Cầu Giấy, cố gắng hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019.

Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhiều ý  kiến phát biểu thẳng thắn, đa chiều đã góp phần làm sâu sắc hơn những đánh giá về các kết quả đã đạt được và xác định rõ nét hơn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam đã phát động thi đua năm 2020.

Và đồng chí Nguyễn Quyết Chiến – Trưởng ban Tổ chức và Chính sách hội đã thay mặt lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam công bố các Quyết định và điều hành khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác năm 2019.

d
Các đồng chí được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

Nguồn tin: Nguyễn Dung (theo vusta.vn):

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quyết định 321/QĐ-UBND

Quyết định thành lập BTC Hội thi STKT tỉnh Bình Phước lần thứ VIII (2024-2025)

lượt xem: 215 | lượt tải:55

Quyết định 322/QĐ-HTSTKT

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần 8, năm 2024-2025

lượt xem: 190 | lượt tải:35

Kế hoạch 72/QĐ-HTSTKT

Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ 8, 2024-2025

lượt xem: 224 | lượt tải:53

Quyết định 320/QĐ-BTC

Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ 17 (2023-2024)

lượt xem: 285 | lượt tải:75

Kế hoạch 71/KH-BTC

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ 17, năm 2023-2024

lượt xem: 228 | lượt tải:80
Banner tuyên truyền
Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay883
  • Tháng hiện tại12,047
  • Tổng lượt truy cập1,038,454
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website này qua phương thức nào?

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây