Thành công kết tinh từ tâm huyết, trách nhiệm

Thứ tư - 28/12/2022 08:33 226 0
Chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ III (2017-2022) đã đi qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước (Liên hiệp hội) ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của một tổ chức chính trị - xã hội. Liên hiệp hội xứng đáng là nơi tập hợp, đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc mọi thành phần, lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh; điều hòa và phối hợp hoạt động của các hội thành viên để phát huy tài năng, trí tuệ đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Bình Phước.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Giang Văn Khoa trao biểu trưng, vòng nguyệt quế cho các em học sinh đoạt giải tại các kỳ thi, hội thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế - Ảnh: TL
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Giang Văn Khoa trao biểu trưng, vòng nguyệt quế cho các em học sinh đoạt giải tại các kỳ thi, hội thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế - Ảnh: TL

Liên hiệp hội hiện có 20 hội thành viên, thành viên liên kết với gần 30.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ, các hội viên tích cực đổi mới phương thức, cơ chế hoạt động, kết hợp hài hòa giữa cán bộ hưu trí có uy tín, năng lực, tâm huyết với công tác trí thức; phát huy được lợi thế của những người có kinh nghiệm thực tiễn với sự năng động, sáng tạo của cán bộ trẻ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Bình Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lấy trí thức làm trung tâm

Năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới là những ưu thế của đội ngũ trí thức trẻ ở Bình Phước. Đến năm 2022, toàn tỉnh có 40.924 trí thức, chiếm 4% dân số, trong đó có 90 tiến sĩ, 2.114 thạc sĩ, 32.510 trí thức trình độ đại học, 6.210 trí thức trình độ cao đẳng. Phần lớn trí thức đang làm việc trong hệ thống chính trị của tỉnh, góp phần không nhỏ vào việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Từ năm 2017 đến nay, Liên hiệp hội đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng 528 cá nhân là thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp đạt xuất sắc, nhà sáng tạo tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Liên hiệp hội đã xây dựng ngân hàng chuyên gia gồm 161 người, trong đó có 132 chuyên gia, nhà khoa học. Trong nhiệm kỳ có 105 lượt chuyên gia, nhà khoa học ngoài tỉnh tham gia các hoạt động của Liên hiệp hội, như: tham mưu chính sách; công tác phối hợp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN; làm thành viên ban tổ chức và thành viên hội đồng giám khảo các cuộc thi, hội thi... Đặc biệt, tham gia tích cực các đợt sinh hoạt chính trị đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng các cấp, xây dựng tầm nhìn chiến lược của tỉnh. Qua đó, phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các trí thức đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước.

Liên hiệp hội đã phối hợp chặt chẽ với các viện nghiên cứu, trường đại học trong công tác tư vấn phản biện, thông tin phổ biến kiến thức; tham gia các hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài, dự án nghiên cứu khoa học do Sở KH&CN chủ trì; đóng góp ý kiến tại một số hội nghị, hội thảo về kinh tế - xã hội và khoa học - kỹ thuật của tỉnh. Nhiều ý kiến tư vấn, phản biện của các trí thức, chuyên gia trong và ngoài tỉnh đã được lãnh đạo tỉnh nghiên cứu, xem xét; ngành chức năng tiếp thu và triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ 

Trong lĩnh vực hoạt động KH&CN, Liên hiệp hội luôn gắn kết với Sở KH&CN triển khai hoạt động trên các lĩnh vực; chủ trì nghiên cứu thành công đề tài khoa học cấp tỉnh “Điều tra thực trạng đội ngũ trí thức tỉnh Bình Phước, đề xuất các giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới”. Các hội thành viên và thành viên liên kết đã triển khai, nghiên cứu 3 dự án cấp bộ, 3 đề tài cấp tỉnh và 53 đề tài cấp cơ sở. Nhiều đề tài đã được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất, đời sống mang lại hiệu quả tốt.

Liên hiệp hội cũng đã tổ chức thành công hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh. Trong nhiệm kỳ, có 591 sản phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo hữu ích tham gia hội thi; trong đó 103 sản phẩm, mô hình, giải pháp đoạt giải cấp tỉnh và 9 sản phẩm, mô hình, giải pháp đoạt giải cấp toàn quốc. Với cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng của tỉnh, có 716 sản phẩm, mô hình tham gia giải cấp tỉnh, kết quả có 140 giải cấp tỉnh và 4 giải thưởng ở cấp quốc gia.

Truyền tải hiệu quả chủ trương, chính sách

Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội phối hợp với các ngành, hội thành viên, thành viên liên kết thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đội ngũ trí thức và hội viên bằng nhiều phương thức tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả.

Tạp chí Khoa học thời đại - cơ quan trực thuộc Liên hiệp hội là diễn đàn để trí thức tham gia tư vấn, phản biện nhiều vấn đề lớn của đất nước và địa phương; là kênh quan trọng để các chuyên gia, nhà khoa học tham gia phổ biến kiến thức; nghiên cứu, trao đổi thông tin KH&CN và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật.

Trong nhiệm kỳ, Tạp chí Khoa học thời đại đã in xuất bản 12 số với 14.000 bản, chuyển tải đầy đủ thông tin KH&CN và những nội dung mang tính sự kiện, bình luận, phản biện về những vấn đề lớn của đất nước, địa phương; phát hành đến 111 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tạp chí Khoa học thời đại điện tử đăng trên 26.000 tin, bài, video, hình ảnh về những vấn đề thời sự, các sự kiện, bình luận, thông tin khoa học với trên 10.000 lượt truy cập mỗi ngày. Năm 2019, Tạp chí Khoa học thời đại của Liên hiệp hội giải thể, Liên hiệp hội đã sử dụng website để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này.

Tăng cường hoạt động các hội thành viên, thành viên liên kết

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội đã giải thể 1 hội thành viên do không còn đủ điều kiện hoạt động nhưng kết nạp thêm 4 đơn vị thành viên liên kết. Các hội thành viên, thành viên liên kết trong hệ thống Liên hiệp hội có nhiều hoạt động nổi bật, thiết thực, mang lại lợi ích cho hội viên, đóng góp quan trọng trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, tư pháp, an sinh xã hội của tỉnh. Các hội viên đã năng động vượt khó, chuyển đổi phương thức hoạt động, thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế”. Trong đợt phòng, chống dịch Covid-19, tổng số tiền và hiện vật do hội thành viên, thành viên liên kết quyên góp cho các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội được 102 tỷ 582 triệu đồng.

m
Câu lạc bộ Sen Hồng - thành viên liên kết của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng quà người nghèo ở Bình Phước
Câu lạc bộ Sen Hồng - thành viên liên kết của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tặng quà người nghèo ở Bình Phước


Từ năm 2021, Chủ tịch Liên hiệp hội được bổ nhiệm làm Giám đốc Quỹ Khuyến học - Khuyến tài tỉnh. Sau 2 năm hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản lý quỹ, quỹ đã hỗ trợ hàng chục ngàn học sinh trên địa bàn tỉnh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và được trang bị phương tiện học trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh phải dừng đến trường và học tập tại nhà.   

Với tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Phước trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức trong tỉnh, góp phần thúc đẩy hoạt động KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Kết quả trong nhiệm kỳ III được kết tinh từ tâm huyết, trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên trong hệ thống Liên hiệp hội; sự hỗ trợ, ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học. Chúng tôi tin tưởng, nhiệm kỳ IV, Liên hiệp hội sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG,
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Phước
5 năm chỉ là một con số, cột mốc về thời gian nhưng những kết quả đạt được đã khẳng định, Liên hiệp hội luôn là chỗ dựa vững chắc, là địa chỉ tin cậy cho các hội thành viên và thành viên liên kết, là sân chơi khoa học - kỹ thuật của các tầng lớp nhân dân, cống hiến trí tuệ, năng lực, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội quê hương Bình Phước.

Nguồn tin: BBT theo Hiền Lương - Báo Bình Phước online:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quyết định 321/QĐ-UBND

Quyết định thành lập BTC Hội thi STKT tỉnh Bình Phước lần thứ VIII (2024-2025)

lượt xem: 48 | lượt tải:9

Quyết định 322/QĐ-HTSTKT

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần 8, năm 2024-2025

lượt xem: 50 | lượt tải:10

Kế hoạch 72/QĐ-HTSTKT

Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ 8, 2024-2025

lượt xem: 52 | lượt tải:14

Quyết định 320/QĐ-BTC

Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ 17 (2023-2024)

lượt xem: 69 | lượt tải:33

Kế hoạch 71/KH-BTC

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ 17, năm 2023-2024

lượt xem: 54 | lượt tải:12
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay993
  • Tháng hiện tại12,061
  • Tổng lượt truy cập960,648
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website này qua phương thức nào?

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây