Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ sáu - 24/02/2023 02:55 358 0
Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 16/2/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Thời gian lấy ý kiến từ ngày ban hành kế hoạch và kết thúc vào ngày 15/3/2023.
Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Bấm vào đây để tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi):
Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân và thể hiện nguyện vọng của nhân dân phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân (HĐND), Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp, UBND các cấp, các tổ chức, cá nhân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai.

Đối tượng lấy ý kiến là HĐND, UBND các cấp; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân.

Nội dung lấy ý kiến toàn bộ dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gồm các chương, điều, khoản; hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi); kỹ thuật trình bày các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi). Dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên Trang Thông tin điện tử của HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại địa chỉ: https://dbnd.binhphuoc.gov.vn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại địa chỉ: https://mattranbinhphuoc.org.vn, UBND tỉnh tại địa chỉ: https://binhphuoc.gov.vn và Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: https://stnmt.binhphuoc.gov.vn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận, nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Đồng thời, lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất. 

Kế hoạch cũng đề ra các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến:

Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tập trung đóng góp ý kiến các nội dung: Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế đóng góp ý kiến các nội dung: Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

Các cơ quan nhà nước và địa phương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đóng góp ý kiến các nội dung: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

Các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp ý kiến các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân góp ý bằng hình thức trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm tại Kế hoạch này. Tùy điều kiện và tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng lấy ý kiến chủ trì lựa chọn tổ chức theo hình thức hội nghị, hội thảo hoặc hình thức khác để lấy ý kiến đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Góp ý kiến thông qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang Thông tin điện tử của HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Nguồn tin: BBT theo www.binhphuoc.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Quyết định 321/QĐ-UBND

Quyết định thành lập BTC Hội thi STKT tỉnh Bình Phước lần thứ VIII (2024-2025)

lượt xem: 221 | lượt tải:58

Quyết định 322/QĐ-HTSTKT

Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần 8, năm 2024-2025

lượt xem: 202 | lượt tải:38

Kế hoạch 72/QĐ-HTSTKT

Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ 8, 2024-2025

lượt xem: 229 | lượt tải:55

Quyết định 320/QĐ-BTC

Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ 17 (2023-2024)

lượt xem: 293 | lượt tải:76

Kế hoạch 71/KH-BTC

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Phước lần thứ 17, năm 2023-2024

lượt xem: 237 | lượt tải:82
Banner tuyên truyền
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,271
  • Tháng hiện tại17,424
  • Tổng lượt truy cập1,043,831
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến website này qua phương thức nào?

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây